Kỹ thuật cây Na Thái

Công nghệ mới nhất! Thụ phấn hoa không úp nụ, thời gian thu hoạch khoảng 3 tháng sau khi bấm cành. Trọng lượng trái từ 800gr đến 1,8kg.

QUY TRÌNH TRỒNG MÃNG CẦU(NA) THÁI

 

1.     GIAI ĐOẠN CÂY CON HOẶC CÂY ĐANG DƯỠNG ĐỌT:

Để trung hòa giữa phân hữu cơ và vô cơ bà con nên xử lý luân phiên cả hai bằng cách rãi định kỳ1-2 tháng/cử phân NPK hạt chuyên dưỡng đọt hoặc phân hữu cơ, đồng thời kết hợp tưới định kỳ 7-20 ngày/cử 1 Xô Đọt Trâu Vàng + 5-7kg Siêu đạm B52 + 3kg Ken 02 /pha 2200-2500  lít nước-à kết hợp  phun định kỳ 7-10 ngày/cử 1 chai Nhú đọt 247 + 3 gói Amin 247 + 400ml Đồng xanh + 400ml Combi 247 + Thuốc Nấm( ví dụ: Ridomil gold, Aliette. Dithane, Anvil, Hexa Thái…) + Thuốc diệt côn trùng/pha 400 lít nước hỗ trợ đâm đọt mạnh, mập đọt, giúp cây phân cành hiệu quả và phòng trị Sâu-bệnh hại.

2.  GIAI ĐOẠN TẠO MẦM HOA:

Tiến hành rãi hỗn hợp Super Lân  + kali muối ớt( theo tỷ lệ 3kg Super Lân trộn với 1kg kali muối ớt) để tạo mầm hoa --à tưới nước liên tục khoảng 4-5 ngày cho tan phân, sau đó xiết nước thêm khoảng 5-8 ngày chờ cơi lá chuyển lụa (lá già khoảng 30%) tiến hành phun tạo mầm hoa trên thân – cành - lá 3 cử, định kỳ 5-7 ngày/cử:

 

Ø Cử 1: 1 kg Siêu Lân 98 + 3kg MKP ISAREL + 1kg Chặn đọt 247 + 500ml Paclo 39 /pha 400 lít nước

 

Ø Cử 2 và Cử 3: 1 kg Siêu Lân 98 + 3kg MKP ISAREL  + 1kg Chặn đọt 247 /pha 500 lít nước

FSau khi phun xong cử 3 ta xiết nước chờ đến khi thấy lá xanh đậm, dày, và bóp giòn ta tiến hành bấm cành            _ sau khi bấm cành tiếp tục xiết nước thêm 5-7 ngày ta bắt đầu tiến hành xử lý ra hoa.

 

3.   GIAI ĐOẠN KÍCH THÍCH RA HOA:

Tưới ngập nước liên tục 1-2 ngày, sau đó tưới đều tán rễ 1 cử:: 1 Xô 21-21-21 + 2 gói Tinh Vôi + 2kg Siêu Lân 98 + 5kg Ken 01/pha 4000 lít nước, kết hợp phun định kỳ 6-8 ngày/cử đến khi cây ra hoa tập trung khoảng 60%: 1 chai Ra Hoa 247 + 1 gói kali tan 4-2-39 + 2 gói Amin 247 + Thuốc nấm( Aliette, Ridomil gold, Anvil, Hexa Thái..) + Thuốc côn trùng/pha 500 lít nước

 

4.     GĐ DƯỠNG HOA(HOA NỞ TRÊN 60%) – TRÁI TO BẰNG NGÓN CHÂN CÁI: (giai đoạn này hạn chế tưới nước, Chỉ tưới đủ ẩm định kỳ 3-4 ngày/cử. Đồng thời kết hợp lãi cánh hoa, chỉ để lại 1 cánh để tránh con Mò ăn phấn hoa, làm hoa bị thúi đen)

Tiến hành tưới 3 cử, định kỳ 10 ngày/cử: 2kg Ken 01 + 1kg Chặn đọt 247 + 1 chai Bo Thái + 1 gói Magie Kẽm Sắt/pha 600 lít nước à 3 ngày sau tiến hành lãi cánh hoa, sau khi lãi cánh hoa xong  phun liền thân - cành - lá - hoa định kỳ 6 ngày/cử : 1 chai Bo Thái + 500grAntracol + 800gr Ridomil Gold + Thuốc trừ Sâu, con Mò, Bọ trĩ( tốt nhất Thuốc gốc Fironil, Abamectin nước trong, Emamectin)/pha 500 lít nước  để giúp hoa được thụ phấn tối đa và hạn chế rụng hoa, rụng trái non.

5.     GIAI ĐOẠN NUÔI TRÁI: Giai đoạn này hạn chế hoặc không dùng gốc Carbendazim và gốc Thiophenate Methyl  trước thời điểm thu hoạch trái tối thiểu 20 ngày. Kết hợp rãi định kỳ 15-30 ngày/cử phân NPK hạt chuyên nuôi trái trước khi tưới Phân sinh học nhằm hỗ trợ cho trái mau lớn, ví dụ: 20-20-15, 12-12-17, 12-11-18, DAP, 17-17-17 , …

 

A./ Giai đoạn trái bằng ngón chân cái  - trái 600gr: Tiến hành tuyển trái (cắt bỏ trái xấu, chỉ để lại trái tròn, da đẹp), bắt đầu bón thúc trái lớn nhanh bằng cách tưới định kỳ 7-20 ngày/cử: 1 Xô 21-21-21 + 3kg Ken 01 + 3 gói Amin 247  + 3 chai Fubi + 1 chai Bo Thái /pha 2000-2200 lít nước để cung cấp dinh dưỡng cho cây nuôi trái. Đồng thời phun định kỳ thân- cành- lá –trái  7 ngày/cử  1 chai Fubi + 2 gói Amin 247  + 400ml Đồng Xanh + 200ml  Bo Thái + 400ml Combi 247 + Thuốc trừ Rầy, Rệp sáp/pha 400 lít nước kích thích trái lớn nhanh, dài trái, vỏ dày, và ngừa rám da.

B./ Giai đoạn trái 600gr - 1kg: Tưới đều tán rễ  định kỳ 7-15 ngày/cử:  1 Xô 21-21-21 + 1 chai Bo Thái + 5kg Ken 01 /pha 2200 lít nước. Kết hợp phun thân- cành- lá –trái (ưu tiên phun trực tiếp trên trái) định kỳ 7 ngày/cử 1 chai Lớn trái 247 + 2 gói Amin 247 + 1 chai  Đồng xanh + 200ml Bo Thái + 300ml Hexa Thái + Thuốc côn trùng/pha 400 lít nước.

 

C./ Giai đoạn trái 1kg – đến khi thu hoạch : Tưới đều tán rễ  định kỳ 7-15 ngày/cử:  1 Xô 21-21-21 + 2 chai Amino Bo + 6kg Ken 01 /pha 2500 lít nước. Kết hợp phun thân- cành- lá –trái (ưu tiên phun trực tiếp trên trái) định kỳ 7 ngày/cử 1 chai Lớn trái 247 + 2 gói Amin 247 + 1 chai  Đồng xanh + 200ml Bo Thái + Thuốc Nấm (nếu trồng theo tiêu chuẩn VietGap thì bỏ ra, không sử dụng) + 1- gói Fulvic acid + Thuốc côn trùng gốc thảo mộc hoặc gốc sinh học (ví dụ: Chivy, Bột tỏi, Cóc thần, ….)/pha 400 lít nước để trái nhanh lên da, bóng đẹp, tăng hương vị trái, ngọt trái và nặng ký. Đặc biệt áp dụng cho một số vườn trồng theo tiêu chuẩn của “Việt Gap và Global Gap”, không gây ngộ độc cho người ăn.

6.  GIAI ĐOẠN PHỤC HỒI SAU THU HOẠCH:

Sau khi thu hoạch cây bị mất sức rất nhiều, để phục hồi cây, và cải tạo đất ta nên tiến hành rãi 1 cử Vôi(50-150kg) + 1kg Tinh vôi + 2-3 kg Sunphat đồng/1 công    ----à 5-10 ngày sau tiến hành rãi 1 cử phân NPK hạt chuyên Đạm cao  hoặc phân hữu cơ   ----à 3 ngày sau tưới 1 cử 1 Xô Dzọt Đọt Trâu Vàng + 6kg Siêu  Đạm B52 + 2kg Ken 02 + 1 chai Đồng xanh/pha 2200 lít nước, kết hợp phun định kỳ 7 ngày/cử  1 chai Nhú đọt 247 + 3 gói Amin 247 + 400ml Combi 247 + 1 chai Đồng xanh + 1kg Ridomil gold(cử sau bỏ ra) + Thuốc trừ sâu-Rầy/400 lít nước để hồi sức cho cây, đẻ nhánh mới, chuẩn bị làm bông cho đợt trái sau.

 

۞Lưu ý: Quy trình chỉ m

0909.037.247