Kỹ thuật trồng Cây Ớt

                             

           QUY TRÌNH TRỒNG ỚT

 

 

1. Giai đoạn xử lý đất:

- Diệt hết tuyến trùng( Nokaph, Marshal, Furadan, Vibasu, Tervigo, Bop, Hai lúa…), sau đó tiến hành rãi 50-150kg Vôi + 3kg Sunphát đồng nhằm tăng PH, sát khuẩn nấm bệnh và phòng ngừa bệnh Héo xanh vi khuẩn trên cây Ớt, cây họ bầu, bí… (Số lượng xử lý trên 1.000m2 đất)--à 6 ngày sau mới tiến hành bón lót.

 

2.  Giai đoạn bón lót: lượng phân bón lót cho 1000m2 đất (1 công)      

- Bón lót 20-30kg NPK hóa học(phân hạt) + 50kg đến 100kg Super Lân( hoặc có thể thay thế  Lân bằng 500-1000kg phân hữu cơ chuồng) + 2kg Siêu Đạm B52 + 0,5-1 kg Trichoderma trộn đều hỗn hợp rãi trên mặt liếp hoặc lấp đất lại ---à 4 ngày sau mới bắt đầu xuống giống.

 

3. Giai đoạn cây con:

- Giai đoạn 1-6 ngày xuống giống: pha 1 gói Amin 247 + Thuốc Nhện, Bọ trĩ + 200gr Ken02 + 100gr KEN01 /150 lít nước tưới phủ đầu xuống tán rễ định kỳ 2-3 ngày/cử nhằm dưỡng rễ làm tăng khả năng quang hợp đồng thời giảm hiện tượng ngủ ngày do rễ còn yếu (chưa bén rễ).

 

- Khi cây ra đồng khoảng 8-20 ngày (khi ớt đã bén rễ): lúc này cây rất ít rễ để hút chất dinh dưỡng và dễ bị chết nhát (chết cây con), nên dùng phân hữu cơ sẽ tốt hơn phân hóa học do rễ cây còn yếu. Vì thế bà con nên tưới gốc 1-2 cử, định kỳ 5-7 ngày/cử: 5kg Xô 21-21-21+ 1kg Siêu Đạm B52+ 2kg Ken02 + 300ml Đồng Xanh/ pha 800-1000 lít nước/2 công ớt nhằm hỗ trợ nuôi rễ và dưỡng đọt do rễ còn yếu hấp thu dinh dưỡng còn chậm. Đồng thời kết hợp phun định kỳ 7 ngày/1 cử 1 chai Nhú Đọt 247+ 3 gói Amin 247 + 300ml Đồng Xanh + 1kg Ridomil gold + Thuốc trừ sâu (nhện, bọ trĩ, rày, …)/pha 400 lít nước giúp cây phát triển nhanh, đâm tược mạnh, khắc phục tình trạng cây bị chết nhát, chết cây con và phòng ngừa nấm bệnh.

 

- Khi cây ra đồng khoảng 20-30 ngày trở lên: Bà con nên tiến hành tưới gốc định kỳ 10-20 ngày/cử 5kg Xô 21-21-21 + 1,5kg Siêu Đạm B52 + 200ml Đồng Xanh/pha 500 lít nước/1 công ớt,                             kết hợp phun định kỳ 7 ngày/cử  1 chai Nhú Đọt 247 + 3 gói Amin 247 + 400ml Đồng Xanh + 1kg Ridomil gold + Thuốc trừ sâu(nhện, bọ trĩ, rày,…)/pha 400 lít nước  nhằm thúc đâm tược mạnh, đẻ nhánh mới và phòng trị virút làm nghẽn đọt.

 

4. Giai đoạn tạo mầm kích hoa: Tiến hành phun đẫm thân-cành-lá-rễ 1kg MKP ISAREL/pha 200 lít nước và sau đó xiết nước liên tục 4-6 ngày, ta bắt đầu tưới kích hoa bằng cách sau đó tiến hành tưới 2 cử, định kỳ 10 ngày/cử  2kg Xô 21-21-21 + 1 chai  Amino acid + 1kg KEN01/ pha 400 lít nước/ 1 công à 2 ngày sau phun 2 cử định kỳ 6 ngày/ cử 1 chai Ra Hoa 247 + 2 gói super kali tan 4-2-39 + 2 gói Amin 247 + Thuốc nấm ngừa ghẻ, Nấm cuốn hoa( Dithane, Aliette, anvil,..)/ pha 400 lít nước  để cây cân bằng sinh trưởng và rước hoa trổ đều, đồng loạt và phòng trị hiện tượng rụng hoa-trái non.

C Lưu ý: Khi nào muốn Ớt ra hoa bất cứ lúc nào cứ làm theo quy trình này cây sẽ ra hoa rất tốt!

 

 

 

 

5. Giai đoạn ra hoa tập trung (trên 60%) –Trái non: phun định kỳ 7 ngày/cử 1 chai  Amino No.02 + 300ml Đồng Xanh + 1 chai Bo Thái + Thuốc Nhện, Bọ trĩ + 1kg Ridomil gold/pha 500 lít nước để giúp cây đậu trái tối đa và chống rụng hoa. 

6. Giai đoạn nuôi trái: rãi định kỳ 20-30 ngày/cử  15-25kg  phân NPK hạt/ 1 công  ---à kết hợp tưới định kỳ 12-20  ngày/cử  5kg Xô 21-21-21 + 100ml Bo Thái + 250ml Amino No.02 + 100ml Đồng Xanh + 1kg KEN01 /pha 500 lít nước/1 Công, kết hợp phun định kỳ 7 ngày/cử cho đến khi thu hoạch  1 chai Lớn Trái 247 + 100ml Bo Thái + 400ml Đồng Xanh + 1 chai Amino No.02 + Thuốc Nấm  + Thuốc côn trùng/ pha 400 lít nước  để giúp trái lớn nhanh và ngăn ngừa bệnh thối trái, đơ đọt, nổ trái và cong trái..

 

7. Giai đoạn phục hồi sau thu hoạch hoặc Vườn ăn trái chuyền: Sau khi thu hoạch cây bị mất sức rất nhiều, để trung hòa giữa phân hữu cơ và phân vô cơ  ta nên tiến hành rãi 1 cử phân NPK hạt chuyên Đạm cao hoặc Phân hữu cơ --à4 ngày sau tưới  5kg Xô 21-21-21 + 1kg  Siêu Đạm B52 + 1kg Siêu tạo mầm 2-50-20 + 500gr KEN01  / pha 500 lít nước/1 công  --à 5 ngày sau kết hợp phun trên lá  1 chai Ra Hoa 247  + 1 chai  Amino No.02 + 2 gói super kali 4-2-39 + 100ml Bo Thái + 300ml Đồng Xanh + 1kg Ridomil gold + Thuốc Nhện, Bọ trĩ, Rày/ pha 400 lít nước để hồi sức cho cây, kích thích ra hoa liên vụ, hỗ trợ ra đọt mới và phòng ngừa nấm bệnh.

 

 

۞Lưu ý:Quy trình chỉ mang tính chất phổ thông. Tùy vào đặc điểm và mục đích sử dụng của từng   vườn, khí hậu, từng nông dân và từng vùng miền mà có nhiều công nghệ khác nhau.

 

 

Mọi chi tiết về tình hình nhà nông bà con vui lòng liên hệ:

0915.137.247 - 0868.929.247 ( KS. Nguyễn Minh Kiến Vương)

                                    

 

0909.037.247