Kỹ thuật trồng Chanh không hạt

KỸ THUẬT TRỒNG CHANH

1.        GIAI ĐOẠN CÂY CON HOẶC CÂY ĐANG DƯỠNG ĐỌT:

Để trung hòa giữa phân hữu cơ và vô cơ bà con nên xửlý luân phiên cả hai bằng cách rãi định kỳ 1-2 tháng/cử phân NPK hạt chuyên dưỡng đọt hoặc phân hữu cơ, đồng thời kết hợp tưới định kỳ 7-20 ngày/cử 1 Xô Dzọt Đọt Trâu Vàng + 5kg Siêu Đạm B52+ 1 chai Đồng Xanh + 2kg Ken02_+ 1 chai Combi 247/pha 2200  lít nước-à kết hợp phun định kỳ 7-10 ngày/cử 1 chai Nhú Đọt 247 + 3 gói Amin 247+ 400ml Đồng Xanh+ 400ml Combi 247 + Thuốc Nấm( Ridomil gold, Aliette, Nativo, Anvil,Hexa Thái…) + Thuốc côn trùng/pha 400 lít nước hỗ trợ đâm đọt mạnh, mập đọt, giúp cây phân cành hiệu quả và phòng trị Sâu-bệnh hại.

 

 

2.        GIAI ĐOẠN TẠO MẦM:

Tiến hành rãi  super Lân ( Lân Long thành, Lân lâm thao, Lân Ninh bình,  Lân Văn điển,...)-à 3 ngày sau rãi phân Kali muối ớt( theo tỷ lệ 10 Lân: 3 kali) để tạo mầm hoa.

 

 --à khi cơi lá vừa lụa( lá già khoảng 20%) tiến hành tưới ngập tán rễ 1 cử: 1kg Siêu Lân 98 + 3kg MKP ISAREL + 800gr Kali sunphat(Kali Đầu bò ) +  500ml  Paclo 39/pha 600 lít nước

 

___ sau đó tiến hành xiết nước hoàn toàn chờ cho đến khi lá cây chuyển lụa khoảng 30% trở lên(lá màu xanh đậm, dày) ta tiến hành tạo mầm trên thân cành lá bằng cách phun 3 cử phân bón lá, định kỳ 7 ngày/cử:

 

Ø  Cử 1: phun đẫm thân cành lá 1 kg Siêu Lân 98 + 2kg MKP ISAREL + 1 chai Paclo 39 + 1kg Chặn Đọt 247 /pha 500 lít nước

 

Ø  Cử 2: phun đẫm thân cành lá 1 kg Siêu Lân 98 + 2kg MKP ISAREL + 1 chai Paclo 39 (nếu trời mưa) /pha 500 lít nước

 

Ø  Sau khi phun xong cử 2 ta tiến hành xiết nước chờ lá cây chuyển màu xanh dày, bóp giòn ta tiến hành phun Cử 3 cho cây rụng lá: Phun trên lá 2 gói Amin 247 + 1kg Kali sunphat (Kali Đầu bò)/pha 300 lít nước  (nếu áp dụng kỹ thuật ra hoa không cho rụng lá thì không phun cử 3. Sau khi phun xong cử 2 cứ xiết nước chờ cho đến khi cây tự ra hoa 20% trở lên ta mới tiến hành xử lý ra hoa đồng loạt).

F Sau khi phun xong cử 3 ta xiết nước chờ cây rụng lá khoảng 40% trở lên, ta tiến hành xiết nước thêm 4-7 ngày và bắt đầu xử lý ra hoa đồng loạt .

 

3.        GIAI ĐOẠN KÍCH THÍCH RA HOA:

Tưới ngập nước liên tục 1-2 ngày, sau đó tưới đều tán rễ 1 cử:: 1 Xô Dzọt Đọt Trâu Vàng + 2 chai Amino No.02 + 2kg KEN01/pha 2500 lít nước, kết hợp phun  định kỳ 6-8 ngày/cử đến khi cây bung đọt  và mang theo hoa: 2 gói Amin 247 + 1 chai Ra Hoa 247 + Thuốc nấm ngừa ghẻ, nấm cuốn hoa( Antracol, Ridomil gold, Anvil,..) /pha 400 lít nước

 

4.   GĐ DƯỠNG HOA(HOA NỞ TRÊN 60%) – TRÁI NON:

Tưới 1 cử: 1 Xô 21-21-21+ 2 chai Bo Thái + 3kg KEN01/pha 2500 lít nước. Kết hợp phun định kỳ 7 ngày/cử : 1 chai Amino No.02 + 1 chai Bo Thái + 400ml Đồng Xanh+ Thuốc nấm( Dithane, Ridomil gold, Antracol, Anvil, Hexa Thái.. ) + Thuốc Nhện, con Mò, Bọ trĩ( tốt nhất Thuốc gốc Abamectin, Emamectin)/pha 500 lít nước để giúp hoa được thụ phấn tối đa và hạn chế rụng hoa, rụng trái non.

 

5.  GIAI ĐOẠN NUÔI TRÁI: (Rãi định kỳ NPK hạt chuyên nuôi trái định kỳ 1 tháng/cử nhằm hỗ trợ cho trái mau lớn, ví dụ: 12-12-17, 12-11-18,17-17-17, DAP, 20-20-15, …):

Ø  Giai đoạn trái bằng đầu đũa trở lên: phun định kỳ 7 ngày/cử 1 chai Lớn Trái 247 + 1chai Amino No.02 + 400ml Đồng Xanh + 250ml Bo Thái + Thuốc Nấm + Thuốc côn trùng/pha 500 lít nước kích thích trái lớn nhanh, và chống rụng trái non.

Ø  Giai đoạn trái bằng ngón tay cái trở lên: Tưới định kỳ 10-20 ngày/cử: 1 Xô 21-21-21+ 2 gói Amin 247+ 3 chai Neo + 4kg KEN01/pha 2200 lít nước, đồng thời phun định kỳ 7 ngày/cử 1 chai Neo + 2 gói Amin 247 + 400ml Đồng Xanh + 100ml Bo Thái + Thuốc Nấm + Thuốc côn trùng/pha 400 lít nước nhằm thúc trái lớn nhanh như thổi, vỏ mau dày và phòng trị sâu bệnh hại hiệu quả.

Ø  Giai đoạn trái chuẩn bị thu hoạch 20-30 ngày trước thu hoạch: Tưới định kỳ 10-20 ngày/cử: : 1 Xô 21-21-21+ 3 gói Fulvic Extra + 7kg KEN01 /pha 2500 lít nước, kết hợp phun đẫm trái-lá định kỳ 6-7 ngày/cử 1 chai Lớn Trái 247+ 250ml Amino No.02 + 3 gói Fulvic Extra + 1 chai Đồng Xanh + Thuốc côn trùng gốc thảo mộc hoặc gốc sinh học (Chivy, Bột tỏi, Cóc thần, ...)/pha 400 lít nước để trái nhanh lên da, bóng đẹp. Đặc biệt áp dụng cho một số vườn trồng theo tiêu chuẩn của “Việt Gap và Global Gap”, không gây ngộ độc cho người ăn.

 

6.  GIAI ĐOẠN PHỤC HỒI SAU THU HOẠCH:

Sau khi thu hoạch cây bị mất sức rất nhiều, để phục hồi cây và cải tạo đất ta nên tiến hành rãi 1 cử Vôi(50-150kg) + 1-2kg Tinh vôi + 2-3 kg Sunphat đồng/1 công    ----à 5-10 ngày sau tiến hành rãi 1 cử phân NPK hạt chuyên Đạm cao  hoặc phân hữu cơ ---------à 3 ngày sau tưới 1 Xô Dzọt Đọt Trâu Vàng + 6kg Siêu Đạm B52 + 1 chai  Combi 247 + 1 chai Đồng Xanh + 2 kg Ken02/pha 2500 lít nước, kết hợp phun định kỳ 7 ngày/cử  1 chai Nhú Đọt 247 + 3 gói Amin 247+ 400ml Đồng Xanh + 1kg Ridomil gold + Thuốc côn trùng/400 lít nước để hồi sức cho cây, đẻ nhánh mới, chuẩn bị làm bông cho đợt trái sau.

 

 

 

 

 

۞Lưu ý:Quy trình chỉ mang tính chất phổ thông. Tùy vào đặc điểm và mục đích sử dụng của từng nông dân, từng vườn, khí hậu, và từng vùng miền mà có nhiều công nghệ khác nhau.

 

Mọi chi tiết về tình hình nhà nông bà con vui lòng liên hệ:

0915.137.247 - 0868.929.247 ( KS. Nguyễn Minh Kiến Vương)


0909.037.247